HUISREGELS versie 01 d.d. 01-05-2024

U bent van harte welkom bij alle activiteiten van d’Oekse Feesten. Wij hanteren een aantal huisregels om onze feesten voor iedereen plezierig te laten verlopen; door uw deelname aan onze activiteiten gaat u akkoord met deze huisregels.

Algemene regels:

 • Alle activiteiten van d’Oekse Feesten worden georganiseerd met behulp van vrijwilligers, zij verdienen het om correct, vriendelijk en met respect te worden behandeld.

 • Alle aanwijzingen van vrijwilligers en beveiligingsbeambten aangesteld door Stichting d’Oekse Feesten, moeten direct opgevolgd worden.

 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.

 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bonnenuitgifte in te leveren.

 • Toiletten mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze zijn bestemd, verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

 • U wordt gefilmd en of gefotografeerd voor u en onze veiligheid.

 • Drank is om op te drinken en niet om mee te gooien!

 • Verkoop en consumptie van alcoholische drank(en) onder de 18 jaar is verboden.

 • Het doorgeven van alcoholische drank(en) aan personen onder de 18 jaar is verboden

 • Gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen.

  Het is verboden om :

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

 • Diefstal of vernielingen te plegen.

 • Goederen te verhandelen of te helen.

 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

 • Discriminerende opmerkingen te maken, discriminerende handelingen te verrichten of discriminerende symbolen te dragen.

 • Door woord of gebaar aanwezigen seksueel te intimideren.

 • Beledigingen te uiten.

 • Te roken in de tent; de eventuele boete opgelegd door de Voedsel- en Warenautoriteit vanwege overtreding van deze regel, komt ten laste van de overtreder.


  Het is niet toegestaan om :

 • Consumpties mee naar buiten te nemen.

 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van activiteiten van d’Oekse Feesten of daarbuiten.

 • Zich geheel of gedeeltelijk ontkleed op het feestterrein te bevinden.

  De toegang kan geweigerd worden wanneer :

 • U aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.

 • De toegang u eerder is ontzegd.

 • U niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.

 • Het maximale aantal bezoekers bereikt is.

Bij het plegen van misdrijven :

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.

 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.

 • Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.


  Sluitingstijden:

 • De feestavonden sluiten op de tijdstippen genoemd in het programma.

 • Een half uur voor dit tijdstip stopt de bonnenverkoop.

 • Een kwartier voor het einde van het feest, sluit de tent; eenmaal buiten, kunt u niet meer naar binnen!

 • De bar sluit direct aan het einde van elke feestavond.

 • Om overlast voor omwonenden te beperken, dient u na sluiting direct te vertrekken uit de omgeving van het feestterrein.

Pablo Klussen

Pablo Klussen

firma Vincent

firma Vincent

Stockman

Stockman

Dieleman Tegeltechniek

Dieleman Tegeltechniek